Tìm kiếm

ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

VẤN ĐỀ ĐẶT RA Quản lý hệ thống xử lý khí thải, các chỉ tiêu khí thải đầu ra trước khi được thải ra môi trường. chi phí vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải cao. Giám sát và vận hành hệ thống xử lý khí thải thường xuyên tiếp xúc với…

Chi tiết


VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 • Quản lý hệ thống xử lý khí thải, các chỉ tiêu khí thải đầu ra trước khi được thải ra môi trường.
 • chi phí vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải cao.
 • Giám sát và vận hành hệ thống xử lý khí thải thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm
 • thời gian quan trắc định kỳ 3 tháng/lần không giám sát được chính xác chất lượng khí thải. công tác chuẩn bị, nguồn lực và tài chính, hoặc sự cố khó có thể dự trù phương án.

GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ

 • Áp dụng hệ thống SCADA kết hợp IIoT trong việc theo dỗi và thu thập dữ liệu tự động trên máy tính và trên các thiết bị di động.
 • Giám sát hoạt động theo thời gian thực, hoạt động của các bơm theo thời gian thực.
 • Lấy mẫu thông số các chất định kỳ theo thời gian cài đặt.
 • Ghi nhận phát sinh lỗi, thống kê và báo cáo
 • Thiết lập các thông số từ xa cho bộ điều khiển trạm
 • Điều khiển các thiết bị thông qua giao diện người dùng trực quan.
 • Cảnh báo tức thời khi có sự cố phát sinh.

KẾT QUẢ SAU KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN

                                                                                                                                            SCADA  Dashboard PC
 • Giám sát trạng thái hoạt động hệ thống quạt hút, máy bơm hóa chất, lưu lượng hóa chất. lượng hóa chất sử dụng, lượng hóa chất còn lại trong tanks,… theo thời gian thực.
 • Cảnh báo tức thời các sự cố
 • Điều khiển thiết bị hoạt động từ xa.
 • Tạo các biểu đồ history, lưu các cài đặt, data và logfile. phân tích chỉ số, nâng cao hiệu suất quản lý.
 • theo dõi, kiểm soát chất lượng khí thải đầu ra mọi lúc mọi nơi

SCADA  Dashboard Android


TIẾT KIỆM

 • Thời gian nhân lực, chi phí quản lý…

 

Copyright @ AmaVina Co., Ltd All Rights Reserved
Lượt truy cập: 10000