Tìm kiếm

  • Tự động hóa

Máy lắp ráp camera và check camera

Máy bóc tape

Máy rửa sản phẩm

Robot chuck cho máy nhựa

Dây chuyền lắp ráp sản phẩm điện tử

Máy check ốc bằng camera

Máy check ốc bằng camera

Máy check khuôn bằng camera

Máy check khuôn bằng camera

Máy cấp ốc tự động kết hợp check sản phẩm bằng camera

Máy cấp ốc tự động kết hợp check sản phẩm bằng camera

Hệ thống robot đóng, di chuyển hàng

Hệ thống robot đóng, di chuyển hàng

Dự án nhà máy cấp nhựa tự động

Dự án nhà máy cấp nhựa tự động

Dự án nhà kho tự động

Dự án nhà kho tự động

Máy cấp tray và đóng gói

1 2 3
Copyright @ AmaVina Co., Ltd All Rights Reserved
Lượt truy cập: 10000